לזר אברהם

שם משפחה, שם פרטי

שם האב

חיים ויטל

שם האם

אסתר מזרחי

שנת לידה

1927

סטטוס בשואה

במסתור

עיר מגורים

לאריסה

לזר אברהם

עדות לזר אברהם כל הזכויות שמורות ארכיון יד ושם 3747685

לזר אברהם יליד Larisa יוון 1927 על קורותיו ב-Larisa תחת שלטון איטלקי, באזור Agia ובשורות הפרטיזנים

החיים ב-(Kavala (Καβάλα; לימודים בבית ספר יהודי; יחסים עם הסביבה; סיפוח לבולגריה באפריל 1941; גזירות נגד היהודים; בריחת המשפחה ל-(Larisa (Λάρισα; החיים תחת שלטון איטלקי; בריחת המשפחה לאזור (Agia (Αγιά בסוף 1942; הצטרפות לפרטיזנים; שחרור; חזרה ל-Kavala; עלייה לארץ ישראל ב-1946.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuser-1723486.cld.bz%2Franana-holocaust-story-of-my-life-13%2F10%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1n79PiB5ay_hNqcJZoEjHvagp8Dl7ECMSxQ1025_3SF4PFWMWSITD5rbE_aem_AfaRcAG1HLDY_h5NJYm_F_H3Skg5pNUJyfVRPLe4Fhgxj_ugLW5hwT9JALV5dFmfR-StqHgBLJB4mpE-ZObkcFvM&h=AT3xj7N7TbpWN9IAsEjY0yamQskrKthMQBvxUonUdfB-1f2W37y0xaUkwGj3NDKzalM5UX0YqjwAAnnWovAIozl4dRDefh-QrSBbnkeqiQckA3rulwsoElj4Vwc9I61IxLkqgwDUa_nEY9Uo8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0bToccPz82vB48OpqjZKxMrbdFwwfnsfog1s82PrHw1m-HbIqsvCxoPQLn5slyRX-rCcRbOamvgo4WwFWES0e6Qb38QFWPcMGRMwU-aUwP2mmyYnBen5fIZE_ZFoh_0OR3UrVNX_F_vK9n7uKRimCp4RN79u5QvpjGgRC-2B54s1705HtU3jgxtiZXOMRlB1fOOR3-NLv2NcPdL1TOgfLlQGoKfshle3s77HRBCyHhb-tlTYOoXy81_ow

...

קראו עוד


    רוצה להוסיף או לקבל מידע נוסף?


    ניתן להשאיר פרטים ממש כאן ונשמח לחזור בהקדם


    *שדה חובה