כמות תוצאות מעפילים בחיפוש : 28

סינון


מחנות

סטטוס בשואה

עיר לידה

עיר מגוריםהצגה לפי
הצגה לפי
  • עיר מגורים: אתונה

שם מעפיל: אלשך מרים

שנת לידה: 1922

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: אנג'ל ויטל

שנת לידה: 1920

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: ארדיטי משה

שנת לידה: 1916

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: בורלה יוסף

שנת לידה: 1912

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: בנרדיט כהן אברהם

שנת לידה: 1924

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ברודו אווה

שנת לידה: 1920

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: גברילידו זינה

שנת לידה: 1917

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: ונציה בלה

שנת לידה: 1924

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ורון מקס

שנת לידה: 1923

עיר לידה: קוואלה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: חנוך חיים

שנת לידה: 1925

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: כהן אנה

שנת לידה: 1924

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: כהן ויקטור

שנת לידה: 1929

עיר לידה: פרווזה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: לוי ויקטוריה

שנת לידה: 1931

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: לוי מלכה

שנת לידה: 1929

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: לוי רבקה

שנת לידה: 1911

עיר לידה: סרביה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: ליטצ'י רנה ליצי

שנת לידה: 1930

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: מטרסו דוד

שנת לידה: 1926

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: מסרנו אידה

שנת לידה: 1921

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: סבח אליאס

שנת לידה: 1929

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: סוקלאי מטילדה

שנת לידה: 1917

עיר לידה: טורקיה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: עזרתי אליהו

שנת לידה: 1920

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: עלקלאי הרצל

שנת לידה: 1925

עיר לידה: קסנטי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: פורטי מרצ'ל

שנת לידה: 1920

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: צרפתי איזק

שנת לידה: 1914

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: קטה מרי

שנת לידה: 1924

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: קפון דורה

שנת לידה: 1923

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: שלתיאל ראול

שנת לידה: 1926

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: שקי לינה

שנת לידה: 1928

עיר לידה: אתונה

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות