כמות תוצאות מעפילים בחיפוש : 39

סינון


מחנות

סטטוס בשואה

עיר לידה

עיר מגוריםהצגה לפי
הצגה לפי
  • עיר מגורים: קורפו

שם מעפיל: אוזמו לאונורה

שנת לידה: 1925

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אוזמו משה

שנת לידה: 1905

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אוזמו נטע

שנת לידה: 1920

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אוזמו מזל טוב

שנת לידה: 1928

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אקוס מנחם

שנת לידה: 1914

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ארנלדס שרה

שנת לידה: 1922

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: בללי אלפידה

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: בללי דוד

שנת לידה: 1921

עיר לידה: טרייסט

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: בלליס שבתאי

שנת לידה: 1906

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: דנטס איזק

שנת לידה: 1927

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ויוונטה אסתר

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: וללי בללי מנחם

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: וללי בללי פליץ

שנת לידה: 1925

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: וללי בללי רחל

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ולליס בללי אסתר

שנת לידה: 1920

עיר לידה: יואנינה

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: ולליס בללי אברהם

שנת לידה: 1916

עיר לידה: פטרס

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: ולליס בללי יצחק

שנת לידה: 1914

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ולליס בללי סולומון

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: כהן יהודה

שנת לידה: 1925

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: כהן לאון

שנת לידה: 1919

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: לוי משה

שנת לידה: 1923

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: מוסטקי אנה

שנת לידה: 1921

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מוסטקי ליצ'י

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מוסטקי ניסים

שנת לידה: 1920

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: במסתור פרטיזן

שם מעפיל: מוסטקי סמואל

שנת לידה: 1921

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מוסטקי רבקה

שנת לידה: 1923

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מוסטקיס יצחק

שנת לידה: 1914

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: מוסטקיס לאונורה

שנת לידה: 1926

עיר לידה: יואנינה

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מורדו אפטיחיה

שנת לידה: 1930

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מורדו שבתאי

שנת לידה: 1924

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מטטיאס מרקו

שנת לידה: 1925

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מיזן אברהם

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מיזן משה

שנת לידה: 1924

עיר לידה: ארטה

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מתתיה אליקי

שנת לידה: 1922

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: מתתיה אליקי

שנת לידה: 1918

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: סוזי שמחה

שנת לידה: 1923

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: סוזיס ניסים

שנת לידה: 1915

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: פסח אסתר

שנת לידה: 1926

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: קמחי סטלה

שנת לידה: 1924

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות