סינון


מחנות

סטטוס בשואה

עיר לידה

עיר מגוריםהצגה לפי
הצגה לפי

שם מעפיל: אלבלסי קטי

שנת לידה: 1919

עיר לידה:

עיר מגורים: לאריסה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: אלחנטי איזק

שנת לידה: 1916

עיר לידה:

עיר מגורים: לאריסה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלחנטי דיזי

שנת לידה: 1926

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלחנטי יעקב

שנת לידה: 1912

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלחנטי מואיס

שנת לידה: 1930

עיר לידה:

עיר מגורים: לאריסה

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: אלחנטי מתאו

שנת לידה: 1912

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלחנטי רוזה

שנת לידה: 1925

עיר לידה:

עיר מגורים: לאריסה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: אלטבה ז'נה

שנת לידה: 1921

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלטבה יוסף

שנת לידה: 1912

עיר לידה: קוואלה

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: אליהו אלגרה

שנת לידה: 1922

עיר לידה: קסטוריה

עיר מגורים: קסטוריה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות