סינון


מחנות

סטטוס בשואה

עיר לידה

עיר מגוריםהצגה לפי
הצגה לפי

שם מעפיל: אלמוזנינו אברהם

שנת לידה: 1920

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: אלמלך איזק

שנת לידה: 1921

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: אלמלך ברוך

שנת לידה: 1917

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלקפס אהרון

שנת לידה: 1926

עיר לידה: דידימוטיכו

עיר מגורים: דידימוטיכו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלקפס יוליה

שנת לידה: 1926

עיר לידה: יואנינה

עיר מגורים: יואנינה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אלשך מרים

שנת לידה: 1922

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: אמריו ג'ק

שנת לידה: 1918

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: אנג'ל יהודה

שנת לידה: 1915

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אנג'ל יעקב

שנת לידה: 1922

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אנג'ל יעקב

שנת לידה: 1920

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות