סינון


מחנות

סטטוס בשואה

עיר לידה

עיר מגוריםהצגה לפי
הצגה לפי

שם מעפיל: אקוס אדריאנה

שנת לידה: 1923

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: כרתים חניה

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: אקוס מנחם

שנת לידה: 1914

עיר לידה: קורפו

עיר מגורים: קורפו

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ארבסט גרשון

שנת לידה: 1927

עיר לידה: צ'כוסלובקיה

עיר מגורים:

סטטוס בשואה:

שם מעפיל: ארדיטי אברהם

שנת לידה: 1909

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: פרטיזן

שם מעפיל: ארדיטי יעקב

שנת לידה: 1916

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות עבודות כפייה

שם מעפיל: ארדיטי משה

שנת לידה: 1916

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: אתונה

סטטוס בשואה: במסתור

שם מעפיל: ארדיטי שמואל

שנת לידה: 1924

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות עבודות כפייה

שם מעפיל: ארוך חיים

שנת לידה: 1913

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ארוך פלורה

שנת לידה: 1916

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות

שם מעפיל: ארנלדס אברהם

שנת לידה: 1916

עיר לידה: סלוניקי

עיר מגורים: סלוניקי

סטטוס בשואה: אסיר מחנות