תקנון האתר

תקנון האתר

סיפור מרתק של אברהם שלום

תקציר: מניה ארון אהרון לבית הרשקוביץ נולדה ב Iasi שב רומניה בשנת 1885 לניסן ופרידה לבית סימון. היא היתה נשואה למאיר. לפני מלחמת העולם השניה התגוררה ב Iasi שב רומניה. בזמן המלחמה היא היתה ב Iasi שב רומניה.מניה נרצחה בשואה (על סמך מקור זה).מידע זה מבוסס
על דף-עד (המוצג כאן) שנמסר על ידי הנכד. תקציר: מניה ארון אהרון לבית הרשקוביץ נולדה ב Iasi שב רומניה בשנת 1885 לניסן ופרידה לבית סימון. היא היתה נשואה למאיר. לפני מלחמת העולם השניה התגוררה ב Iasi שב רומניה. בזמן המלחמה היא היתה ב Iasi
שב רומניה.מניה נרצחה בשואה (על סמך מקור זה) תקציר: מניה ארון אהרון לבית הרשקוביץ נולדה ב Iasi שב רומניה בשנת 1885 לניסן ופרידה לבית סימון. היא היתה נשואה למאיר. לפני מלחמת העולם השניה התגוררה ב Iasi שב רומניה. בזמן המלחמה היא היתה
ב Iasi שב רומניה.מניה נרצחה בשואה (על סמך מקור זה).מידע זה מבוסס על דף-עד (המוצג כאן) שנמסר על ידי הנכד. תקציר: מניה ארון אהרון לבית הרשקוביץ נולדה ב Iasi שב רומניה בשנת 1885 לניסן ופרידה לבית סימון. היא היתה נשואה למאיר. לפני מלחמת
העולם השניה התגוררה ב Iasi שב רומניה. בזמן המלחמה היא היתה ב Iasi שב רומניה.מניה נרצחה בשואה (על סמך מקור זה)

הכוח של חיפוש עדויות

  • תקציר
  • השניה
  • שנמסר
  • מלחמת